ปลาช่อนนึ่งแจ่ว 380.-

ปลากะพงนึ่งมะนาว 220.-

กรรเชียงปูม้านึ่ง 450.-

ปลาหมึกนึ่งมะนาว 280.-

เนื้อปลากะพงลวกจิ้ม 220.-